Marte Moshølen, også kalt Martemos

Marte Moshølen, også kalt Martemos

Marte Moshølen, også kalt Martemos

Jeg er kursleder, teaterinstruktør, barnehagelærer og dramapedagog, og har fordypning og videreutdanning i barn, drama og teater fra Oslomet, og vært med i amatørteater i flere år.

Jeg er medlem av amatørteater-forbundet, landslaget drama i skolen og har gjennom teaterdagene i Lillehammer deltatt på flere barne og ungdomsteater-instruktørkurs, fysisk dans, kreativ dans, skrivekurs og psykodrama kurs gjennom teaterdagene, samt at jeg har deltatt på improvisasjonskurs 1 og 2 i regi av det andre teateret på Torshov